SORU SORMAK iSTERSENiZ   SIK SORULAN SORULAR MAKALE ler

iŞ KAZASI OLUSMADAN ALINACAK ÖNLEMLERiN MALiYETiLE iS KAZASI OLUSTUKTAN SONRAKi HARCAMA MALiYETLARiNiN ANALiZi ve KARSILASTIRILMASI
(OKTAY TAN'in I.Ü. Sag.Bil.Ens. verdigi TEZi - 1999)

DÜSME OLASILIGI YÜKSEK OLAN iNSAATLARDA KAT DÖSEME KENAR BOSLUKLARINDA, DÖSEME ÜZERiNDE BULUNAN MERDiVEN, TESiSAT ve ASANSÖR BOSLUKLARINDA TOPLU KORUMAYA YÖNELiK ÖNLEMLER
RAMAK KALA OLAYLARINI KAYDA ALMAK YARALANMALI  veya ÖLÜMLÜ KAZALARI ÖNLEMEKTiR
iS KAZALARINDA AMPÜTASYON GEREKEN UZUV KAYIPLARININ NEDENLERi ve ÇÖZÜMLERi
iS SAGLIGI-GÜVENLiGiNiN MALiYETi
ELEKTRiK KAYNAKLI iŞ KAZALARININ EKONOMiK BOYUTU
SANTiYELERDE
GÜVENLi ÇALISMA iZiNi YÖNETiM SiSTEMi

ÇALISANIN KiSiLiK ÖZELLiKLERiNDEN BiRi OLAN "DiKKATSiZLiK”
iS KAZALARININ NEDENi OLAMAZ

BiR iNSAAT SANTiYESiNDE iS KAZALARININ NEDEN OLDUĞU iSGÜNÜ KAYIPLARININ iSVERENE MALiYETiNiN BELiRLENMESi
iSG PROFESYONELERiNiN MESLEKi BAĞIMSIZLIĞI iÇiN YENi BiR ÇÖZÜM
KONULU SUNUMU

28.04.2018

iSG PROFESYONELLERiNiN iS KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOLAYI HUKUKi VE CEZAi SORUMLULUGU
iŞLERiNDE DÜŞME TEHLiKESi OLAN YERLERDE PASiF KORUNMADA KULLANILAN YAKALAMA AĞLARI
iNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI iŞE BAĞLI KAS VE iSKELET SiSTEMiNDE OLUŞAN HASTALIKLAR
KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA iSG HiZMETLERi ACISINDAN YENi DURUM
YAPI iSKELEleri Hakkıda
iNŞAAT ŞANTiYELERiNDE YARALANMALARI ve HASTALANMALARI ÖNLEMEDE PROAKTiF YÖNTEM
Şantiyelerde Geçici Süreyle Çalisanlarin istihdami ile ilgili Kurallar

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ZORUNLULUĞU GETiRiLEN MESLEKLERE iLiŞKiN
TEBLiĞ

Yeni iG Uzmani Yönetmeligi
-DEGiŞiKLER iŞLENMiŞ-

30.04.2015

2013 SSK iSTATiSTiKLERİ
23.01.2015

YENi YÖNETMELiKler
TASLAKLARI (CSGB) TIKLA

iSG KANUNUna BAĞLI
RiskDeğerlendirme Yön. TASLAĞI

iSG KANUNUna BAĞLI
iŞ GÜV. UZMANLIĞI YÖN. TASLAĞI

iSG KANUNU
HAYIRLI OLSUN

30.06.2012 - 28339

Ne Diyelim ?
KAZADIR OLUR !

iSMET AK'ın Yorumu ile
HIZLI TREN KAZASI SONUCU

2010 S G K
iSTATiSTiKLERi

ASANSÖR MUAYENELERiNDE
YENi DÖNEM?

Ertugrul BiLiR'in Haberi

Gülseren YURTTAŞ
Güvensiz Şartları Düzeltmek için işe başlamış ve
27Eylül2007'de Aramızdan Ayrılmıştı
4 YIL SONRA GELEN ADALET

Ağır ve Tehlikeli Işlerde
Mesleki Eğitime Ara Çözüm mü?

23.12.2011

KALIP ÇÜRÜKSE
CAMi DE OLSA ÇÖKÜYOR

17.12.2011